Par mums

Starptautiskā Soroptimistu organizācija (Soroptimist International – SI) ir vispasaules dažādu profesiju sieviešu organizācija, kas dibināta 1921. gadā Kalifornijā, ASV. Eiropā pirmais klubs dibināts 1924. gadā Parīzē. Nu jau organizācija vieno vairāk nekā 120 pasaules valstu klubus.

Nosaukums “soroptimist” tika darināts no latīņu vārda soror – māsa un optima – vislabākais. Tātad – vislabākais sievietēm.

Vienlīdzība, attīstība, miers, cilvēktiesību aizstāvība un sieviešu stāvokļa uzlabošana sabiedrībā – tie ir organizācijas pamatmērķi. Katru gadu 10. decembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko Soroptimistu dienu, kas sasaucas ar sieviešu tiesību dienu.

Savas darbības  gados Starptautiskā Soroptimistu organizācija palīdzējusi un sniegusi atbalstu izglītības izaugsmes veicināšanai, sniegusi finansējumu veselības projektiem, veikusi pētījumus dažādās nozarēs, ieskaitot nodarbinātības mazināšanu un iestāšanos par sieviešu vienlīdzību darba tirgū, atkarību izraisošu vielu – narkotiku ietekmes mazināšanu, cilvēktiesību aizstāvību. Organizācija piedalījusies arī vides un sociālu problēmu risināšanā, kā arī  pasaules globālo problēmu risināšanā.

Tās ir lietas, problēmas un mērķi, kas 1999.gadā 17.aprīlī lika pamatu Starptautiskās Soroptimistru organizācijas Rīgas kluba (SI Rīgas klubs) dibināšanai. Latvija pievienojās kā 116. valsts SI Helsinku konvencijas laikā no 4. – 8.jūlijam 1999.gadā. Pašlaik visā pasaulē 125 valstīs, apvienoti 4 federācijās, darbojas vairāk kā 3000 SI klubi.

Rīgas kluba prezidentes:

 • Margita Kalniņa      1999-2000
 • Inta Pujāte              2000-2002
 • Vija Dišlere              2002-2003
 • Gunita Poldme        2003-2005
 • Maira Magreca        2005-2007
 • Anda Mālere            2007 -2009
 • Ilona Mežecka         2007-2013
 • Ināra Sarma             2013

Soroptimistu organizācijā dažādu profesiju sievietēm ir iespēja apmainīties ar informāciju un pieredzi, risināt vietēja un globāla rakstura problēmas, tās ieraugot, un veicot aktīvu darbību savas valsts, kā arī starpvalstu līmenī dažādās programmās. Programmas ietver sieviešu tiesību, veselības, izglītības, ekonomikas, sociālās attīstības, cilvēktiesību, kā arī apkārtējās vides, kultūras un citas jomas.

Bērni un sievietes ir tā ļaužu grupa, kurai ikdienā nepieciešams lielākais atbalsts. Mēs rīkojam dažādas interesantas tikšanās, uzturam kontaktus ar Starptautiskajiem Soroptimistu organizācijas (SI) klubiem visā pasaulē, rīkojam skolēniem interesantus konkursus un izglītojošas lekcijas sievietēm.

Katrai Soroptimistu kluba dalībniecei ir iespējas piedalīties savas valsts vai starptautiskās programmās, kas ietver veselības, izglītības, ekonomikas, sociālās attīstības, apkārtējās vides, cilvēktiesību, sieviešu tiesību, kultūras, starptautiskās sadarbības un sadraudzības aspektus.

Ja esat aktīvas, vēlaties darīt darbu, kas nav tikai sava labuma gūšanai, un esat gatavas dalīties pieredzē un savās zināšanās- esat laipni gaidītas mūsu tikšanās reizēs ik mēnesi. Sīkāka informācija – info@soroptimistriga@com

 

SI Rīgas kluba aizbildne (krustmāte)

 •   Marija Berglunde, no Halmstad kluba

SI Rīgas kluba oficiālie (friendship – link) sadraudzības klubi :

 • SI Falkenberg (Zviedrija)
 • SI Halmstad (Zviedrija)
 • SI Hildelsheim (Vācija)
 • SI Barrow – in – Furness (Lielbritānija)
 • SI Rhyl-and –District, Velsa (Lielbritānija)
 •  SI Strand (Norvēģija)

SI Rīgas kluba svarīgākās aktivitātes sadarbībā ar SI draugu klubiem:

 • bērnu zīmējumu, eseju, pētījumu un fotogrāfiju konkurss par tēmu:
 • „Ūdens – dzīvības avots” 2008.gadā,
 • “Dzimtas saknes” 2010.gadā,
 • konkurss “Gaiss” 2012.gadā.
 • ikgadēji Ziemassvētku pasākumi Irlavas pagasta bērniem un ģimenēm,
 • apsveikuma kartiņu projekts: „Irlavas bērni zīmē  Ziemassvētkus”,
 • rožu stādīšana Rundāles pils parkā,
 • lauku sieviešu apmācību organizēšana Five-O sadarbības projekta ietvaros (kopā ar ZONTA klubiem no Latvijas),
 • jauniešu izglītības atbalstīšana (trīs jaunieši –  konkursu uzvarētāji piedalījās starptautiskos forumos, kurus organizēja Vācijas un Norvēģijas klubi, vienai jaunietei studijas augstskolā apmaksā 4 Hālandes klubi no Zviedrijas),
 • regulāri pasākumi kluba biedru mūža izglītošanās programmas ietvaros (tematiskas speciālistu lekcijas, diskusijas, teātru u.c. apmeklējumi.

Rīgas kluba draugu klubi:

 •  SI Falkenberg (Zviedrija),
 • SI Hamilton (ASV),
 • SI Kungsbacka (Zviedrija),
 • SI Levanger (Norvēģija),
 • SI Ogre- Ķegums (Latvija),
 • SI Strand (Norvēģija),
 • SI Varberg (Zviedrija.

Mūžībā aizgājusi viena no SI Rīgas kluba dibinātājām un kluba prezidentēm Anda Mālere.

 

 

Sveiciens svētkos!

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara….

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu, panākumiem bagātu Jauno 2014.gadu! Lai sirdssiltums, mīlestība un iecietība mājo ikvienā no mums visu Jauno gadu!

Lai izdodas!