Aicinām piedalīties konkursā “Dzīvo zali!”

Visa šī gada garumā SI Rīgas klubs izsludina konkursu “Dzīvo zaļi”, kas veltīts ne vien ekoloģijas tēmai, bet arī aicina bērnus un jauniešus domāt radoši un oriģināli par noteikto tēmu, piemēram, par veselību, vaļaspriekiem, krāsām, gaismu un citām idejām, kas rodas konkursa dalībnieku radošajos prātos. Aicinām konkursa dalībniekus aizdomāties par tādiem jautājumiem, kā piemēram, ko ikviens var darīt, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un tīru vidi sev un apkārtējiem? Kas ļautu labi justies un dzīvot “zaļāk”?

Konkurss “Dzīvo zaļi!”

Nolikums

 1. Konkursa mērķis:
 2. a) veicināt bērnu un jauniešu radošās spējas,
  b) aicināt domāt par videi draudzīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz klimata pārmaiņām,
 3. c) veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par “zaļu” dzīvesveidu,
  d) rosināt domāt plašāk, radot jaunus un oriģinālus konkursa temata risinājumus.
 4. Konkursa saturs un norise
  1. Konkursa dalībnieki aicināti izstrādāt un sūtīt mums savu redzējumu par tēmu “Dzīvo zaļi!”, izstrādājot pētījumu vai vizuālu objektu (zīmējums, foto, makets, instalācija u. c.) ar pievienotu konkrētā risinājuma aprakstu,
  2. Informācija par konkursu tiek nosūtīta uz EKO un citām skolām Latvijā.
 5. Konkursa dalībnieki
  1. Konkursā aicināti piedalīties 1.–9.klases skolēni. Konkursā nav ļauts piedalīties personām, kuras saistītas ar konkursa organizēšanu,
  2. Vizuālo objektu vai pētniecisko darbu par tēmu “Dzīvo zaļi!” var veidot gan individuāli, gan grupās (līdz 4 dalībniekiem).
 6. Darbu iesniegšanas termiņš

Darbus jāiesniedz līdz 1. decembrim (pasta zīmogs). 

 1. Darbu iesniegšanas kārtība
  1. Darbi iesniedzami elektroniskā formā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: konkursi@soroptimistriga.com,
  2. Uz pasta adresi: Ināra Sarma, Miera iela 76-25, Rīga, LV-1013 ar norādi: Konkursam “Dzīvo zaļi!”.
 1. Elektroniski iesniegtie darbi noformējami šādos formātos:

vizuāls objekts – .jpg, .gif, .bmp. ar aprakstu līdz 200 vārdiem.

 1. Iesniedzot darbu konkursam, jānorāda:

dalībnieka/u vārds, uzvārds, skola un savs kontakttālruņa numurs. Ja uzvarētājs nav norādījis korektu kontaktinformāciju, balvu saņem nākamā labākā darba autors.

 1. Konkursa žūrija
  Žūrijas komisija sastāv no pieciem cilvēkiem: žūrijas priekšsēdētāja – SI Rīgas kluba prezidente, pārējie žūrijas locekļi: SI Rīgas kluba biedri un to pieaicinātie nozares profesionāļi.
 2. Vērtēšanas kritēriji:
  1. atbilstība nolikumam un tēmai,
  2. oriģinalitāte,
  3. darba izpildījuma kvalitāte.

Konkursa uzvarētāju žūrija izvēlas kopīgā sapulcē žūrijas priekšsēdētāja vadībā.
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti www.soroptimistriga.com mājaslapā līdz 2019. gada 20. decembrim.

 1. Konkursa balvu fonds
  Nav nekas labāks par piedzīvojumu! Nav nekas zaļāks par ilgtspējīgu un atjaunojamu dabas resursu! Labāko darbu autori tiks aicināti piedalīties “zaļā ekspedīcijā” janvārī – neatkārtojamā, aizraujošā un izglītojošā piedzīvojumā dabā. Vietu skaits ierobežots, tāpēc doties piedzīvojumā tiks aicināti tikai labāko konkursa darbu autori. Konkrētāka informācija par pasākuma norisi sekos.

 

Iesūtot konkursa darbu, dalībnieks atļauj konkursa rīkotājiem šo darbu izmantot ar konkursu saistītos pasākumos.